Baza wiedzy » Numer REGON

P O L E C A M Y:
Blog o podróżach samochodem - osiemdziesiąt sześć najpiękniejszych zamków w Polsce

Szenk.pl Fotografia – Paweł Szenk – artysta fotograf: fotografia biznesowa, kobieca, sensualna, podróżnicza, krajobrazowa, portrety

Numer REGON

Co to jest REGON?

To skrót od nazwy Rejestr Gospodarki Narodowej. Są w nim zbierane informacje o wszystkich podmiotach gospodarczych działających na terenie Polski. Dane, jakie zbiera rejestr, to między innymi nazwa, adres podmiotu, NIP, PESEL wspólników spółek cywilnych lub osób prowadzących dzałalność gospodarczą. Można w nim znaleźć także numer ewidencyjny firmy czy organizacji oraz nazwę organu, który go nadał, wraz z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności. Znaczenie numeru REGON jest coraz mniejsze. Jeszcze kilkanaście lat temu trzeba było podawać go w formularzach ZUS, US, umieszczać na pieczątkach firmowych. Dziś nie ma już takiego obowiązku. Baza regon jest używana głównie do celów statystycznych.

Z czego składa się numer REGON

Składniki numeru REGON

Numer ma dziewięć lub czternaście cyfr, w zależności, czy jest nadany podmiotowi gospodarki narodowej, czy jednostce lokalnej. 
Pierwsze dwie cyfry to zawsze kod województwa. 
Dla dziewięciocyfrowej wersji kolejne sześć znaków to liczba porządkowa przypisana podmiotowi, a dziewiąty to cyfra kontrolna.
Czternastocyfrowy REGON zawiera dodatkowo czterocyfrowy numer przypisany do jednostki lokalnej.

Dokładne informacje o rejestrze oraz informacje związane ze składaniem wniosków o REGON można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/

Poniżej można znaleźć generator oraz walidator numeru REGON

Generator numeru REGON

Walidator numeru REGON

Przeczytaj także:

Już wkrótce ...

Pojawią się na naszej stronie, kolejne opracowania o numerach krążących wokół naszego życia

P O L E C A M Y:
Szenk.pl Fotografia – Paweł Szenk – artysta fotograf: fotografia biznesowa, kobieca, sensualna, podróżnicza, krajobrazowa, portrety

Blog o podróżach samochodem - osiemdziesiąt sześć najpiękniejszych zamków w Polsce

Copyright 2012-2015 SOTARSOFT Paweł Szenk. All Rights Reserved.