Baza wiedzy » Numeracja kart płatniczych

Numer karty płatniczej

Numery kart płatniczych, podobnie jak numery kont bankowych, składają się z części identyfikujących instytucję wydającą oraz klienta. Pierwsze sześć cyfr wskazuje na wydawcę karty, przy czym pierwsza z nich to kod dziedziny gospodarki. Ostatnia cyfra jest sumą kontrolną. Pozostałe cyfry pomiędzy są identyfikatorem osobistego rachunku posiadacza karty.

Walidator i generator numerów genapps pozwoli ci sprawdzić prawidłowość lub stworzyć dobry numer karty płatniczej. Zapraszamy do korzystania!

Copyright 2012-2015 SOTARSOFT Paweł Szenk. All Rights Reserved.