Baza wiedzy » Numer NIP

Numer NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej to nadawany przez naczelnika urzędu skarbowego kod, który identyfikuje podatnika i jest potrzebny w kontaktach z urzędami w sprawach podatkowych. Składa się z dziesięciu cyfr, z których pierwsze trzy oznaczają urząd, który numer nadał, a ostatnia jest sumą kontrolną. NIP jest potrzebny wszystkim podatnikom, którzy nie są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jeżeli potrzebujesz sprawdzić poprawność numeru NIP lup wygenerować poprawny jego przykład, użyj generatora genapps.pl.

Copyright 2012-2015 SOTARSOFT Paweł Szenk. All Rights Reserved.